Kine-online

Kine-online is een concept dat bestaat uit een grondig medisch onderzoek en vervolgd wordt door een online oefenprogramma.
Het medisch onderzoek betreft het opstellen van een funktioneel bilan en analyse van oorzakelijke factoren.
Van daaruit wordt een oefenprogramma meegegeven, dit kan via een gratis app of via email.

Welke klachten: Stoornissen in het bewegingsstelsel, pijnklachten tgv spieren en gewrichten, psychosomatische klachten (stress,overgewicht,vermoeidheid,…)
Hoe: afspraak maken via telefoon ( 0475 54 52 67 ) of email yannick.tobbackx@telenet.be
Stappenplan: eerste afspraak is in  kinepraktijk www.dezuil.be en duurt 50 min (bespreken klachten en medisch onderzoek), 2 maal een online oefenschema (gratis app)
Prijs: 60 euro (geen terugbetaling, directe toegang)